Personaltidningen Torkarbladet

torkarbladet
 

Formgivning och tryck av personaltidning till Bivab. Bivab är ett delägarbolag som har både linjetrafik och skolskjutstrafik på entreprenad.