Skylt

labelletg2

Formgivning och produktion av skylt till Labelle & Karlsson